E3AB äger sen 2014 egen vindkraft. Verket, som syns på videon vid sidan, är ett Vestas V39 och beräknas producera cirka 850.000 kWh per år. Det räcker till:

 

400 elbilars energiförbrukning under ett år (2000 mil per år).

Årselförbrukningen till normalvilla på 28 timmar vid full effekt.

8,5 ton luft passerar varje sekund rotorn vid vindhastighet 6 m/s.

1/3 av det tar vi vara på och gör el...

 

Fakta:

Namn:Lovisa

Rotordiameter: 39 meter

Tornhöjd: 40 meter

Servicebolag: Triventus

Elhandel: Modity Energy Trading AB

Nätbolag: Öresundskraft

Försäkring: Riskpoint/ Marsh

 

Kontakt: e3@e3ab.se