Varför och hur kan man arbeta med EU projekt?

E3AB erbjuder projektstöd inom EU frågor med fokus på miiljö, energi och folkhälsa.

 

Kontakt: e3@e3ab.se

E3AB HEM FÖRNYBAR ENERGI EU PROJEKTSTÖD

E UPPHÖJT TILL TRE AB